Informace pro spotrebitele a poucení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy týkající se smluv, kterými jste objednali jedno nebo více zboží, jež Vám bylo zasláno v jedné zásilce, naleznete zde.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy týkající se smluv, kterými jste objednali více zboží, jež Vám bylo zasláno ve vícero zásilkách, naleznete zde.